«96979899»Pages: 99/99     Go
文章 作者 回復 / 人氣 最後發表

高雄站前郵局的郵戳

 
TONYLAI
1999-09-20
1 / 6575 1999-09-20 11:02
by: 站長

陽明山郵局更換郵戳

 
TONYLAI
1999-08-27
0 / 7130 1999-08-27 18:34
by:

軍郵郵戳

 
黃政達
1999-08-26
6 / 6516 1999-08-26 23:11
by: 黃政達

長庚大學郵局啟用之新郵戳

 
TONYLAI
1999-08-16
0 / 5726 1999-08-16 17:32
by: TONYLAI

轉寄:馬祖東莒郵戳身價看漲..............

 
Scott Huang
1999-07-31
5 / 6121 1999-07-31 18:08
by: TONYLAI

父親節首日封郵戳

  1 2
黃政達
1999-07-29
10 / 11465 1999-07-29 23:23
by: longfar

鳳山中崙郵局啟用之新郵戳

 
TONYLAI
1999-07-13
0 / 6379 1999-07-13 14:26
by: TONYLAI

善化中山路郵局啟用之郵戳

 
TONYLAI
1999-07-08
0 / 6506 1999-07-08 15:38
by: TONYLAI

八里龍形郵局已於6月28日換用郵戳

 
TONYLAI
1999-07-03
0 / 6107 1999-07-03 17:11
by: TONYLAI

阿里山風景郵戳將改圖案了

 
陳世清
1999-07-01
2 / 6117 1999-07-01 19:51
by: 陳世清
版塊許可權查看
«96979899»Pages: 99/99     Go
在線用戶︰共0人在線,0位會員(0位隱身)

開放主題    熱門主題    鎖定主題    關閉主題    投票主題    鎖定投票
Time now is:04-21 00:56, Gzip enabled
Powered by PHPWind v7.3 Certificate Game Code © 2003-09 PHPWind.com Corporation style by xiaoqiang.name